Følg Vibro

VIBRO INTERNSHIP PROGRAM

VIBRO internship har som mål å fremheve verdien av global kompetanse i norsk næringsliv. Det gjør vi ved å koble studenter med global kompetanse med norske bedrifter. Vi ser på global kompetanse som en unik ressurs for kreativitet og innovasjon som kan bidra til bedre resultater og bedre beslutninger. Global kompetanse er evnen til å analysere globale og interkulturelle forhold kritisk og fra ulike perspektiver og er en ferdighet som blir stadig viktigere. 


SAMARBEIDSPARTNERE

BIDRAGSYTERE